Welkom

Nieuws

Competitie 2023/2024

Seizoen uitslagen

NB Datums

Speellocatie

Klasse Grenzen

NB Winnaars

Toernooi uitnodiging

NB Deelnemers

Reglementen

Links

Noord. koppel sjoelen

Opgave Koppels

Uitslagen N. Koppel

        Noordbokaal competitie .      
Deze competitie is vastgesteld op 25 augstus 2022.
Deze reglement treedt inwerking vanaf 1 september 2022.
Hiermee vervallen alle vorige uitgaven
 
 
Algemeen
Deze Noordbokaal competitie wordt georganiseerd door de Noordbokaal commissie, en in samenwerking met de deelnemende verenigingen die zich hebben aangemeld.
Doel van deze competitie is het bevorderen van een grotere opkomst op de toernooien van de verenigingen.
Iedereen kan hieraan deelnemen, dus ook niet ANS leden en sjoelers van buiten de afdeling.
De competitie wordt over minimaal 3 wedstrijden gespeeld volgens het 2x 10 bakken libere systeem.
Het aantal wedstrijden (X) is afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen.
(X) wedstrijden worden georganiseerd door een vereniging(en) en de finale door de Noordbokaal commissie of door een vereniging.
Het wedstrijdgedeelte van alle (X) wedstrijden is in handen van de Noordbokaal commissie.
 
De volgende regels gelden voor de deelnemende verenigingen aan deze Noordbokaal competitie.
1.        Het inschrijfgeld voor de organiserende vereniging bedraagt € 30 per seizoen.
2.        Uiterlijk 1 juni ieder seizoen maakt de vereniging hun deelname kenbaar aan de Noordbokaal
           commissie.
          a.    De verenigingen mogen zelf weten op welke datum zij het toernooi willen houden,
                 op de datum die de Noordbokaal commissie aandraagt.
3.       De deelnemende vereniging(en) is verantwoordelijk voor de volgende zaken.
          a     Het inrichten van de zaal(en), dusdanig dat er minimaal 20 bakken in een logische volgorde
                van 2 rijen van 10 in opgesteld kunnen worden.
          b     Het verzorgen van de eindprijzen voor het toernooi (3 prijzen per klasse).
          c     Het verzorgen van ringleiders, indien dit mogelijk is, anders regelt de NB commissie dit.
          d     Het inrichten van een rekenkamer, waarbij er voldoende ruimte aanwezig is voor het
                 plaatsen van computer benodigdheden.
          e     Het verzorgen van de inschrijftafel, in samenwerking met de NB wedstrijdleider.
          f      De datum van hun toernooi zelf door geven voor de ANS site.
 
De volgende regels gelden voor het Noordbokaal commissie.
1.      De Noord bokaal wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de volgende zaken.
         a     Het ontvangen van de inschrijvingen per vereniging
         b     Het verzorgen van de advertentie naar verenigingen.
         c     Het indelen van de wedstrijd, waarbij klassen zoveel mogelijk op dezelfde bakken spelen.
         d     Het verzorgen van de wedstrijd briefjes$.
         e     Het publiceren van tussen- en einduitslagen.
         f     Het hanteren van het spel- en wedstrijdreglement.
         g     Het verspreiden van dag- en tussenuitslagen van de Noordbokaal competitie aan de deelnemende
               verenigingen per mail.
         h     Het melden van het aantal deelnemers aan de betreffende vereniging.
2.        De Noordbokaal commissie is aansprakelijk voor de algemene gang van zaken.
3.        Uiterlijk 1 september van ieder seizoen maakt de Noordbokaal commissie de competitie data, en
           speellocatie bekent aan de verenigingen in regio Noord.
 
Wedstrijd bepalingen Noordbokaal competitie.
1.        De NB competitie wordt gespeeld via het systeem wie het hoogst of het dichtst bij
           zijn/haar gemiddelde heeft gegooid.
          
                Voorbeeld 1: Een speler heeft een gemiddelde van 119,03, dan moet hij/zij over
                                        10 bakken gooien 119,03 x 10 =1190.30
                                        Deze zelfde speler moet dan over 20 bakken 119,03 x 20 = 2380.60
                                        gooien.
           
                Voorbeeld 2: Deze zelfde speler gooide de 1e ronde 1221.
                                        1221 - 1190.30 = 30.70 in de plus.
                                        De tweede ronde gooide hij 1146.
                                        1146 - 1190.30 = 44,30 in de min.
                                        Over 20 bakken gooide deze speler 1221 + 1146 = 2367
                                        De score van deze speler over 20 bakken min zijn 20 bakken gemiddelde
                                        is, 2367 - 2380.60 = 13,60 in de min.                  
       a.   De daguitslag van het toernooi blijft gewoon gehandhaafd  na 20 bakken per klasse.
             Dus wie het hoogste gemiddelde heeft in zijn/haar klasse komt in
             aanmerking van de dagprijzen.
2.        Iedereen kan aan deze competitie meedoen.
3.        Er wordt in 8 gemengde klassen gespeeld. (dames, heren en jeugd)
       a.       De klassenindeling is als volgt:
                  Hoofdklasse           135,01        en          hoger                 
                      1e Klasse           127,01        t/m        135,00      
                      2e Klasse           121,51        t/m        127,00      
                      3e Klasse           119,01        t/m        121,50      
                      4e Klasse           115,01        t/m        119,00      
                      5e Klasse           112,01        t/m        115,00      
                      6e Klasse           105,01        t/m        112,00
                      7e Klasse              0,01         t/m       105,00      
 
4.     Noordbokaal gemiddelde.
        Nieuw dit seizoen is de Noordbokaal gemiddelde, de Noordbokaal gemiddelde is ontstaan door dat de ANS gemiddelde
        het afgelopen 4 a 5 jaar niet is gewijzigd voor de meeste spelers. 
        Spelers die in seizoen 2021/2022 mee hebben gedaan aan de Noordbokaal competitie en minimaal 40 bakken hebben
        gegooid deze spelers hebben een Noordbokaal gemiddelde gekregen.
 
5.       Spelers met een Noordbokaal gemiddelde worden ingedeeld in een klasse, en spelers die geen NB gemiddelde
          hebben die worden na 20 bakken ingedeeld.
 
      a.   Spelers met een ANS gemiddelde of  0,00 op hun pasje (x-spelers) worden op de dag zelf ingedeeld 
            na 20  bakken, voor het behalen van een eindprijs, echter deze spelers kunnen op de dag zelf dan 
            geen bonuspunten verdienen.
            Voor de Noordbokaal competitie  worden deze spelers na 40 bakken ingedeeld.
    
      b.   Geen ANS leden worden naar 20 bakken ingedeeld, voor het behalen van een eindprijs, echter deze 
           spelers kunnen op de dag zelf geen bonuspunten verdienen.
           Voor de Noordbokaal competitie worden geen ANS leden na 40 bakken ingedeeld.
 
      c.   Voor ANS leden en geen ANS leden die naar 40 bakken zijn ingedeeld, blijft hun gemiddelde 3 jaar voor
           deze Noordbokaal competitie behouden, tenzij hij/zij het seizoen er na weer 40 bakken heeft gegooid, dan
           krijgt hij/zij weer een nieuwe gemiddelde aan het einde van het seizoen.
 
     d.    X spelers krijgen na de indeling van 40 bakken, hun behaalde punten in de juiste klasse.
            De reeds volgens de Noordbokaal gemiddelde ingedeelde spelers raken hierbij hun eerder behaalde 
            punten op de betreffende toernooien niet kwijt.
 
 
     e.    Een speler van de ANS die in de A Klasse uit komt moet van te voren aangeven of diegene in de A Klasse
            wil spelen of beginnen in de X klasse, deze speler krijgt eerst de ondergrens gemiddeld van de A Klasse
            toebedeeld en naar 40 bakken de officiële nieuwe gemiddelde voor de Noordbokaal competitie. Als de
            A speler na 40 bakken het gemiddelde lager is dan de ondergrens van de A klasse blijft deze speler
           gewoon een A speler met de gemiddelde van de ondergrens van de A Klasse.
 
6.       Op de (X) toernooien van de verenigingen worden er door de verenigingen 3 prijzen
          per klasse uitgereikt. De jeugd krijgt prijzen in die klasse waar hij/zij in uitkomen als
          hij/zij in de prijzen zijn gevallen.
          
7.       De Noordbokaal commissie kent op de toernooien van deelnemende verenigingen
          bonuspunten toe voor de behaalde plaatsen op die toernooien en wel als volgt:
             1e plaats        25 punten                
             2e plaats        23 punten              
             3e plaats        21 punten              
             4e plaats        19  punten
             5e plaats        17 punten
             6e plaats        15 punten
             7e plaats        13 punten
             8e plaats        11 punten
             9e plaats          9 punten              
             10e plaats         7 punten
             11e plaats         5 punten
             12e plaats         3 punten
             13e plaats         1 punten
             Alle overige plaatsen krijgen 1 punt.
Bovenstaande punten worden toegekend per ronde en over 20 bakken.
In totaal worden er 3 maal per dag bonuspunten toegekend, waarbij er maximaal 75 bonuspunten te verdienen zijn. (behoudens de finale wedstrijd)
  
 
      Voorbeeld: Een speler behaalt op een toernooi bij 1e ronde de 1e plaats en krijgt hiervoor
                     25 punten.
                     Bij de 2e ronde haalt hij/zij de 5e plaats en krijgt daarvoor 17 punten.
                     En over 20 bakken heeft hij/zij een score gehaald zodat deze speler uiteindelijk
                          op de 3e plaats is geëindigd en krijgt daarvoor dan 21 punten.
                     Deze speler krijgt dan op dat toernooi in totaal 25 +17 + 21 = 63 punten.
7a.         Bij een gelijke eindscore in dezelfde ronde of eindscore van het toernooi, krijgt men
             evenveel punten toegekend. Vervolgens loopt de puntentoekenning gewoon door.
     Voorbeeld: Speler 1 en 2 halen met een gelijke eindscore bij de 1e ronde de 1e plaats.
                    Speler 1 en 2 krijgen dan voor die ronde beiden 25 punten.
                    Speler 3 (met de daaropvolgende score) krijgt 23 punten en niet 21, enz.
                    Ditzelfde geldt ook voor de puntentoekenning na de 2e ronde en na de score over
                    20 bakken van dit toernooi.
8.         Op de finalewedstrijd krijgt men het dubbele aantal punten, dus voor de 1e plaats 50 punten,
            voor de 2e plaats 46 punten, enz.
9.         Van elke speler tellen maximaal de 4 of 5 beste dagscores.
            Speelt men alle 5 of 6 wedstrijden, dan vervalt de slechtste dagscore.
            (bonuspunten score)
10.       Na de finalewedstrijd zullen per klasse eerst de 3 dagprijzen (gewoon op hoogste score
            zoals bij de verenigingstoernooien) worden uitgereikt.
      a.   Daarna zal de 3 eindprijzen van de Noordbokaal competitie per klasse worden
            uitgereikt.
       b.  En  tenslotte  wordt de 3 eindprijzen en de wisselbeker uitgereikt aan degenen die de
            meeste bekerpunten hebben behaald in de Noordbokaal competitie.
            Let wel:  deze speler/speelster behoeft dus niet per definitie uit de A-klasse te komen!
11.        Bij een gelijk aantal behaalde punten wordt gekeken naar het volgende hoogste aantal
            punten per wedstrijd. Zijn deze ook gelijk, dan bepaald het daarop volgende hoogste aantal
            punten de winnaar, enz.
12.        Het inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijden is voor volwassenen € 7,00 per wedstrijd,
           en jeugd speelt gratis. Dit inschrijfgeld is voor de organiserende vereniging.
       a.  Bij afmelding na vrijdagavond 18.00 uur moet de deelnemer het inschrijfgeld
           wel betalen.
13.       Men dient zich vooraf in te schrijven en wel tot uiterlijk de dinsdag voor aanvang van het
           betreffende toernooi, tenzij het anders vermeld staat op de toernooi uitnodiging.
14.       LET OP:
           Bij aanmelding op de wedstrijddag zelf, is men € 8,00 aan inschrijfgeld verschuldigd voor
           volwassen en € 1,00  voor de jeugd.
15.       De inschrijving voor alle wedstrijden dient te geschieden bij de Noordbokaal wedstrijdleider.
16.       Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het aanwezige bestuur.
 
             Wij hopen u op de toernooien te mogen verwelkomen!
             De Noordbokaal Commissie
 
 
[Welkom] [Nieuws]